Gönüllülük Araştırmaları

Kaynak: www.stk.bilgi.edu.tr / https://stk.bilgi.edu.tr//content/turkiyede-gonullulu/ Türkiye’de Gönüllülük Araştırma Sonuçları / 2019

Kaynak: https://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2019/12/16/Go%CC%88nu%CC%88llu%CC%88lu%CC%88kAras%CC%A7t%C4%B1rmaSonuc%CC%A7lar%C4%B1.pdf