Gönüllü Kütüphanesi

Kaynakça:

ALP, Muhittin; İYİOL, Demet, Hak Temelli Örgütlerde Online Gönüllülük Rehberi, https://bit.ly/3i10GSC, Nisan 2020.

Kaynakça:

http://www.stgm.org.tr/tr

Kaynakça :

2019 Gönüllülük Yılı Stratejisi, https://bit.ly/3lR805D, 2019.

Kaynakça :

https://www.gsb.gov.tr/

Kaynakça :

Türkiye’de Gönüllülük Araştırması 2019, https://bit.ly/3lPQsXu, 2019.

Kaynakça:

https://bit.ly/3lZvJAP

Kaynakça:

AĞIR, Osman; BELLİ, Aziz; ARSLAN, Şükrü, Kent Konseylerinde Halk Katılımı ve Gönüllülük; Adana Kent Konseyi Örneği, Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, https://bit.ly/2F5TXIq, 2017.

Kaynakça:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi

Kaynakça:

BALTA PETEKOĞLU, Filiz; TOZLU, Emel, Halkla İlişkiler ve Gönüllülük Ekseninde Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Bin Yıl Kalkınma Hedefleri, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, https://bit.ly/3i1mddW, Temmuz 2017.

Kaynakça:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc

Kaynakça:

ŞENTÜRK, Murat; ADIGÜZEL, Yusuf; TURAN, Büşra, Üniversitede Gönüllü Olmak Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Algıları, Eğilimleri ve Deneyimleri Araştırması: İstanbul Üniversitesi Örneği, Turing, https://bit.ly/3316DbJ Kasım 2016.

Kaynakça:

https://www.turing.org.tr/

Kaynakça:

ÇAKI, Fahri, Türk Sosyolojisinde Yeni Bir Alan: Gönüllülük Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi Sosyolojisi Dergisi, https://bit.ly/32XpDYW, 2014.

Kaynakça:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusosyoloji

Kaynakça:

GÜÇLÜ, Başak; TÜRKMENOĞLU, İdil; ILGAZ, Pınar; AKMAN, Semra, Kurumsal Gönüllülük Programları El Kitabı, https://bit.ly/3jKcMQs, 2013.

Kaynakça:

https://bit.ly/3jPWy8G

Kaynakça:

Türkiye’de Gönüllülük Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi, https://bit.ly/2QSPFH2, 2013.

Kaynakça:

https://www.unv.org/https://www.gsm.org.tr/

Kaynakça:

PALABIYIK, Hamit, Gönüllülük ve Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım Üzerine Açıklamalar, Yönetim Bilimleri Dergisi, https://bit.ly/3lTbXXh, 2011.

Kaynakça:

http://biibf.comu.edu.tr/https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd

Kaynakça:

LEIGH, Robert, 2011 Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu Küresel Refah İçin Evrensel Değerler, https://bit.ly/324nuvn, Aralık 2011.

Kaynakça:

https://www.unv.org/

Kaynakça:

ÖZMETE, Emine, Sosyal Kapitali Yapılandırmak: Sosyal İletişim Ağı ve Yardımseverlik-Gönüllülük, Aile Toplum ve Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, https://bit.ly/2F3g9Dc, Aralık 2010.

Kaynakça:

http://kutuphane.ilahiyat.omu.edu.tr/Icerik/21275/AILE-VE-TOPLUM-Egitim-Kultur-ve-Arastirma-Dergisi.aspx

Kaynakça:

ERKAN, Serdar; ÖZBAY, Yaşar; CİHANGİR ÇANKAYA, Zeynep; TERZİ, Şerife; Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülük Düzeylerinin Yordanması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, https://bit.ly/3i1Pcyj, 2009.

Kaynakça:

http://www.kuey.net/index.php/kuey/index

Kaynakça:

KOŞAN, Abdulkadir; GÜNEŞ, Erkan, Gönüllülük ve Erzurum 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, https://bit.ly/2DuLyhg, 2009.

Kaynakça:

https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2

Kaynakça:

GÜDER, Nafiz, STK’lar İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi, https://bit.ly/3lUtM8r, 2006.

Kaynakça:

https://bit.ly/32YgRtt

Kaynakça:

ÇAMER, Hale Nebihe; Başkent Kadın Platformu Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Uçan Süpürge’de Yer Alan Gönüllü Kadınların, Gönüllülük Deneyimler ile Elde Ettikleri Kazanımlar, https://bit.ly/357yfi8, 2005.

Kaynakça:

http://kasaum.ankara.edu.tr/bolum.php/?bodb=929&alt=1