Biz Kimiz?

Gönüllü Hikayeleri, bireylerin gönüllülük deneyimlerini ve hikayelerini dijital olarak paylaştıkları bir sosyal girişimdir.

”Hayat boyu öğrenme sürecimizde hepimizin küçük ya da büyük sorumluluk aldığımız gönüllülük deneyimleri olmuştur. İş biz de tam da burada işte bu sosyal değeri yüksek ve yaşamımız boyunca bizim için sürdürülebilir olan gönüllü deneyimlerinizi, sohbetlerinizi ve de hikayelerinizi bizimle paylaşmaya değer bulduğunuzu düşündüğünüz o anda birlikte bu sürecinize ortak olmak istiyoruz. Herkesi ”paylaştıkça çoğalan hikayeler” mottosuyla çıktığımız bu yolda gönüllülüğü daha görünür kılmak adına paylaşmaya davet ediyoruz.”

Hedeflerimiz

  • Gönüllülüğün  BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında yaygınlaşmasına destek olmak. (”Plan of Action” programını yaygınlaştırmak.)
  • Gönüllülük kavramının lise ve üniversitelerde yaygınlaşmasını sağlayarak gençlerin  sosyal sorumluluk boyutunun güçlendirilmesine destek olmak.
  • Gönüllülük yapan insanların deneyimlerini paylaşabilecekleri online (çevrimiçi) bir ortam sunarak birbirleri arasındaki etkileşimi arttırmak.
  • Toplumda insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin gelişmesinde, değer yargılarının oluşmasında, sosyal farkındalığın ve girişimciliğin artmasında ve sosyal sorunların ortaya çıkışında farklı çözüm önerileri sunulması sürecinde örnek deneyimlerin paylaşılmasını sağlayarak yerelde gönüllüğü arttırmak.