#HERKESİÇİNGÖNÜLLÜLÜK

Amacımız

 • Sürdürülebilir gönüllülüğün yapısını oluşturmak.
 • Gönüllülüğün, emek ve paylaşım olgularını içeren bir deneyim olduğuna dair bir algı yaratma.k
 • Çevrimiçi gönüllülük kalıbının çerçevesi hakkında bilgilendirme yapıp, paylaşımlarda bulunmak.
 • Kişilere yarattıkları etkilerin paylaşımları için; ‘Gönüllü Hikayeleri’ oluşumu olarak gönüllülük deneyimlerinin bir yerlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklediğini göstermek.

Kampanyayı Nasıl Destekleyebilirsiniz?

Gönüllülük deneyimlerinizden elde ettiğiniz anılar ve hikayelere dayanarak paylaşmak isteğiniz gönüllüğün size sağladığı bir kazanımı ya da sizi etkileyen ve sizi ifade eden bir mesajınızı kısa ve öz bir şekilde bizimle başvuru formu muz üzerinden paylaşabilirsiniz.

Formumuz kapsamında bizimle paylaştığınız fotoğrafınızı düzenleyerek Gönüllü Hikayeleri sosyal medya hesaplarında paylaşacağız. Paylaştığımız fotoğrafınızı sizi etiketleyerek yaygınlaştırılmasını gerçekleştireceğiz. Dilerseniz #herkesiçingönüllülük heşteğini kullanarak bize ulaşabilir ve sizinle formumuzu paylaşabiliriz.

”Herkes için Gönüllülük” Kampanyasının Kapsamı

S1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları nelerdir?

S2. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını nerede bulabilirim?

S3. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları neden önemlidir?

S4. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarındaki kilit oyuncular kimlerdir ve rolleri nedir?

S5. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ilerlemesi nasıl izlenir (takip edilir)?

S6. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında gönüllülüğün özel önemi nedir?

S17. Gönüllüler için ne tür faaliyetler öngörülebilir?

Soru1.Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları nelerdir?

Cevap1. 

17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKH) ve bunların 169 alt amacı 2015 yılınından itibaren politika ve finansman konusunda rehberlik edecek sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündeminin parçasıdır. 

2030 gündemi, insanlar, gezegen ve refah için barışı güçlendiren ve uygulama için ortaklık gerektiren bir eylem planıdır.

Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin sadece başarıları değil, aynı zamanda eksiklikleri üzerine de inşa edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, ekonomik eşitsizlik, yenilik, iklim değişimi, sürdürülebilir tüketim, diğerleri arasında barış ve adalet gibi yeni alanlara odaklanmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları evrensel, kapsayıcı ve insanlara ve gezegene karşı cesur bir bağlılık olarak tanımlanır. Bunlar, Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar olarak da adlandırılır.

Soru2.Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını nerede bulabilirim?

Cevap2. 

BM’nin dünyamızı dönüştürmeye ilişkin 25 Eylül 2015 tarihinde Genel Kurul tarafından kabul edilen kararı (önergesi) S/RES/70/1: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kümesinin tam tanımını içerir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında detaylı bilgile için, www.kureselamaclar.org üzerinden ulaşabilirsiniz.

S3. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları neden önemlidir?

Cevap3. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, şeffaflık, katılım ve kapsama (dahil etme) temelleri üzerine inşa edilmiş insan odaklı, dönüştürücü gündemi temsil eder. Geleceğimiz ve gezegenimiz için ortak bir sorumluluğumuz olduğu için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hepimiz için önemlidir. Açık hedefler ve ölçülebilir hedeflerin yanı sıra yerel düzey de dahil olmak üzere durumu analiz etmeye izin veren kapsamlı veri kümeleri olmadan, en savunmasızları geride bırakma ve gelişmeyi engelleyen ve gezegenimize zarar veren yeni zorlukları doğru şekilde ele almama riskiyle karşı karşıyayız. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak, insanların ve farklı grupları temsil eden her türlü yerel oluşumların katılımına bağlıdır.

S4. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarındaki kilit oyuncular kimlerdir ve bu kişilerin rolleri nedir?

Cevap 4. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmanın başlıca sorumluları hükümetler ve temsil ettikleri insanlardır. BM Üye Devletleri, yeni 2030 gündeminin imzacılarıdır. Amaçlara ulaşılmasına yardımcı olmak ve iş kararlarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıile uyumlu hale getirecek düzenleyici teşvikler sağlamak için ulusal gerçekleri dikkate alarak politikaları yeniden biçimlendirmeleri gerekecektir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları aynı zamanda küresel bir ortaklık çağrısında bulunur. Ulusal önceliklerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlaştırılması, topluluklar ve vatandaş grupları da dahil olmak üzere bu iddialı gündemi gerçekleştirmek için gerekli olan tüm ortakları önceden tanımlamak için büyük bir fırsattır. Sivil toplum, kalkınma ajansları, iş liderleri ve topluluklar gibi önemli oyuncular, bu amaçlara ulaşmak için hükümetleri desteklemede gerekli olacaktır. Gönüllü gruplar, 2030 gündeminde kendi başlarına paydaşlar olarak açıkça belirtilmektedir. BM ayrıca politika tutarlılığını güçlendirmek ve hükümetlerin bu amaçlara ulaşma yolunda harekete geçmelerini desteklemek için önemli bir role sahip olacaktır.

S5. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarındaki ilerleme nasıl izlenir (takip edilir)?

Cevap5 

Birleşmiş Milletler, Yerleşik Koordinatörlük sistemi aracılığıyla, uygulamayı ulusal düzeyde destekleyecektir. Ancak yeni gündem bütün ülkelerdeki ilerlemenin izlenmesi açısından herkes için zorluk teşkil etmektedir. Dahası kimseyi arkada bırakmamak, Birleşmiş Milletlerin, hükümetleri (ve diğerlerini) veri üretme, kullanılabilir hale getirme ve analiz etme konusunda destekleme şeklini değiştirmek zorunda kalacağını işaret etmektedir. BM kalkınma sistemi, önemli alanlarda veri toplanmasını güçlendirmeyi ve 2030 gündemini uygulamak ve izlemek için verilerin kalitesini ve kullanılabilirliğini iyileştirmeyi taahhüt eder. Gönüllüler, özellikle uzak alanlarda, niceliksel ve niteliksel veri toplamanın yanı sıra katılımcı planlama ve izleme biçimlerinin güçlendirilmesinde rol oynayabilir. 

2030 yılına kadar,, Sürdürülebilir Kalkınma üzerine Yüksek Düzey Siyasi Forum, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusundaki ilerlemeyi gözden geçirecek ve üye devletlere sürdürülebilir kalkınma hakkında siyasi liderlik, rehberlik ve tavsiyeler sağlayacaktır. Üst Düzey Siyasi Forum’u (A / RES / 67/290) oluşturan genel kurul kararı, gönüllü gruplarını açıkça paydaş olarak belirtmektedir. Bununla nedenle gönüllü grupları, Üye Devletlerin bildirdiği ilerlemenin yanı sıra,  Yüksek Seviye Politik Forum toplantılarında gönüllülüğün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkısı hakkında kanıt sunma fırsatına sahiplerdir. 

Bu fırsatla ilgili olarak, 2020-2030’da Gönüllülüğün barış ve kalkınmaya entegrasyonu için eylem planına göre gönüllülüğünün a) insanların ve refahlarının bütünsel olarak anlaşılmasına katkıda bulunmak ve b) sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin izlenmesinin bir parçası olarak ölçülmesini tavsiye eder.

S6. Gönüllülüğün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında özel önemi nedir?

Cevap6.

Sürdürülebilir kalkınma sadece kurumsal eylem yoluyla elde edilemez. 2030 gündemi, geleneksel uygulama araçlarının, insanların diğer insanlara ve gezegene yarar sağlama konusundaki katılımlarını ve kapasitelerini kolaylaştıran katılımcı mekanizmalar ile tamamlanması gerektiğini kabul etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, insanların bütün aşamalara katılımı olmadan ve gönüllü gruplar da dahil olmak üzere yeni ortaklıklar olmadan gerçekleştirilemez. Gönüllü grupları, kurumsal inisiyatifler topluluk düzeyinde gönüllü eylemlerle bağdaştırarak, katılım için aracı konumunda olabilir ve alanlar sağlayabilirler. Hükümetler ve kurumlar planlarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına göre uygun hale getirmek için ayarlarken gönüllü bireylerin katılımları oldukça önemlidir. Gönüllülük, gönüllülerin çalıştığı insanları değiştirdiği kadar kendilerini de yeniden şekillendirir.

(BMG *) UNV’nin 2015 sonrası kalkınma gündemindeki pozisyonuna göre,

1. Gönüllülük evrenseldir ve sivil katılım,  dayanışma,  sosyal içerme , katılım alanlarını güçlendirir. 

2. Gönüllülük insani gelişmişlik endeksi konusundaki kanıtlardan biri ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nin ötesinde yeni bir ölçüm çerçevesinin parçası olmalıdır. 

BM Genel Sekreterliği, 2015 sonrası SK gündemine ilişkin sentez raporunda, gönüllülüğü SKH için ‘çok güçlü bir uygulama aracı’ olarak kabul etmektedir. Seçim bölgelerini genişletmek ve harekete geçirmek için; insanları planlama süreçlerine dâhil etmek, hükümetler ve insanlar arasında somut ve ölçülebilir bir eylem için yeni etkileşim alanları sağlayarak gündemi yerelleştirmede gönüllülüğün önemini vurgular.

Gönüllüler, kapasiteleri harekete geçirerek ve faaliyet (eyleme ulaşma alanını) alanını genişleterek, insanların sosyal sermayeyi birleştiren ve sosyal uyumu güçlendiren, SKH’nin planlanması, uygulanması ve izlenmesine katılımını destekleyip kolaylaştırabilir. Onların yapabilecekleri: 

 • Tematik hedef alanlarında teknik destek sağlayabilir ve kapasiteyi arttırabilirler. Örneğin; sürdürebilir geçim kaynakları, eğitim, istihdam, çevre, cinsiyet veya gençlik; (Sürdürülebilir geçim kaynakları, sağlık, eğitim, istihdam, çevre, cinsiyet veya gençlik gibi tüm tematik hedef alanlarda teknik destek sağlayabilir ve kapasiteyi arttırabilirler;)
 • Diyalog ve eylem için yeni alanların kolaylaştırılması; marjinalleşmiş veya ulaşması zor olanlar dahil insanlara ulaşmak; kimseyi geride bırakmamak için insanların seslerini ve bilgilerini ortak eylemler haline getirmek. Bu, mülkiyeti inşa etmek ve SKH’yi yerelleştirmek için çok önemlidir;
 • Zihniyet ve davranışlardaki kalıcı değişiklikleri kolaylaştırmak için farkındalığın arttırılması veya değişikliklerin savunulması ve başkalarına ilham olunması;
 • Veri toplama, uzmanlık sağlama (uzman desteği), ve katılımcı planlama ve izleme biçimlerini destekleyerek SKH uygulamasında ilerlemenin ölçülmesine yardımcı olunması.

S7. Gönüllüler için ne tür faaliyetler öngörülebilir?

Cevap7.

Gönüllülük ve gönüllüler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tüm tematik alanlarda (Hedefler 1 – 17) aynı anda bir veya daha fazla hedefe hitap eden çeşitli şekillerde dönüşümlü olarak teslim edilmesine (sunulmasına) katkıda bulunabilir. 2030 gündemi, hedef 17’de tüm hedeflerin uygulamasında aktör olarak gönüllü gruplardan açıkça bahsedilmektedir.

Gönüllüler, sağlık (Amaç 3), eğitim (Amaç 4), temiz su ve temizlik (Amaç 6), yenilenebilir enerji (Amaç 7), sürdürülebilir ekosistemler (Amaç 13, 14, 15) gibi alanlarda teknik uzmanlık sağlayabilir. Beceriler geliştirebilirler ve kapasiteler kurulabilir, böylece özellikle gençlerin ve istihdam piyasasına sınırlı erişimi olan kişilerin istihdam edilebilirliğini artırabilirler (Amaç 8 ve tüm amaçlar).

Gönüllüler ayrıca modelleme tutumu ve davranış değişikliklerini kolaylaştıran kanıtlanmış bir sicile sahiplerdir. Örneğin, cinsiyet eşitliği (Amaç 5), temiz su ve temizlik (Amaç6), sürdürülebilir tüketim (Amaç 12), iklim hareketi (Amaç 13) gibi konuların yanı sıra uzlaşma, insan ilişkileri ve güven arttırma, sosyal sermayenin artması ve sosyal uyumun güçlendirilmesi gibi konular için geçerlidir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında gönüllüler için potansiyel faaliyetler:

Gönüllüler şunları yapabilir:

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygarlaştırılmasına (kültürleştirilmesi, medenileştirilmesi) katkıda bulunmak için, uzak bölgelerdeki ve marjinalleşmiş toplumlar dahil olmak üzere, yerel kampanyalar ve yaratıcı yaklaşımlar yoluyla 2030 gündemiyle ilgili farkındalık yaratmak;
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 1 – 5 amaçlarının vurguladığı tematik alanlarda gönüllülerin oryantasyonlarını güçlendirmek. Diğer alanlarda da (örneğin, amaçlar 6, 7, 13 – 15) temel hizmetleri tamamlamak için teknik uzmanlık sunarak gönüllülerin varlığnı güçlendirmek
 • Davranışları ve tutumları modelleyerek gündemin gerçekten dönüşmesine olmasına yardımcı olmak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yerel olarak katkıda bulunmak için bilgi ve istekliliği arttırmak (örneğin, amaç5, 6, 12, 13, 16);
 • Planlama, uygulama ve izleme aşamalarında insanları karşı karşıya kaldıkları zorluklar konusunda bir fırsat ve aidiyetlik duygusu geliştirmeleri, tüm amaçlar arasında kolektif eylem ve katılımın arttırılması için harekete geçirmek;
 • Yerel uzmanlığın yayılmasını kolaylaştırırken (örneğin, amaç 8 ve tüm amaçlar) bilgi birikimi ve deneyim aktarımı yoluyla farklı hedef alanlarında beceri geliştirmek;
 • Veri toplama, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ilerlemesini değerlendirme ve katılımcı izleme biçimleri, yerel erişim gibi toplumsal katılım araçlarının yaygınlaştırılması yoluyla yerel uzmanlıktan yararlanma (amaç 17 ve tüm amaçlar).

Genel olarak, gönüllülük, insanların katılımını ve topluluk hareketlerini artırarak, kalkınma çözümleri için yerel mülkiyeti teşvik eder, esnekliği geliştirir ve hazırlıklı olmayı güçlendirir. Bu nedenle tüm amaçların başarısını desteklemektedir.

Gönüllü grupları, katılımın aracılaştırılması ve devlet stratejileri ile girişimlerinin tamamlayıcı, ancak gerekli olan topluluk gönüllü hareketleri (tüm amaçlar) ile birleştirilmesi yoluyla da önemli bir rol oynayabilir.

Uluslararası, ulusal ve toplum gönüllülerinin eylemlerini bir dalgalanma etkisiyle birleştirmek, erişimi arttırır ve tüm hedef alanlardaki sonuçları çoğaltabilir.

Mevcut bu sorular ve cevaplar kapsamında #herkesiçingönüllülük dijital kampanyasının çerçevesini oluşturmaktayız.